paper

חוק חדש תוצרת המדינה, העונה לשם "איסור עישון במקומות ציבוריים", שם פעמיו ממש בשלהי הסתיו, העונה בה החשק העז לסיגריה סגרירית גובר גם גובר. על הגאונות חתומים הוגים בכירים וטובים, מחממי כסאות למיניהם, מהודרי מיטב החליפות והחפתים המחביאים בלא הצלחה יתרה את כרסתנותם, שהחליטו להפיג שעמומם עם המשחק "על החלון ישבתי וחוק לא להיט חוקקתי".

חביבתי הסיגרטה חולקת עימי את פי, שיניי ובעיקר את ריאותיי מזה כשמונה שנים ומאז לא נפרדנו אף לא בעתות משבר וחולי. אותה ראשונה אהובה ליוותה אותי בין ילדות לבגרות, בין צבא לאזרחות ועתה בין חיים לקבר. זאת עשתה בנאמנות ראויה להערכה בכל סוגיה, מהישראליות ועד המשובחות שבאמריקניות. לא בגדה בי הנאמנה בעישון הפסיבי והאקטיבי, לא היססה בסתר ובהיחבא, וגם לא באמת ובשקר. כחברה דוגמאטית היוותה כתף ברגעי עוצמה פנימיים, צבעה בחן את האווירה השוררת באירועים נוצצים ושבתה בתמרת העשן האופף אותה בבתי המרזח הרווחים. וכך בערמומיותה הממכרת, קנתה אותי בטבין ותקילין.
 

המחדל האמיתי הוא בחדילת העישון עצמה. גחמתם הנוכחית של המחוקקים היא להביאני לגדולה על ידי איפוק חסר תכלית בעת הרביצה בבארים השונים. הרי שכל ברצונם הוא לספק מקומות עבודה חדשים לפקחים, שלא די בכך שממררים את חיינו בדוחות תנועה וחנייה חסרי משמעות, אלא שהמרדף אחרינו, המעשנים הסוציומטים והלא מתחשבים, נהיה לטרנד העכשווי.

הקונצנזוס הציבורי הרווח בעד החוק המהולל, בוודאי אותם תובעים טמאים שידעו לנצל אפילו את צרות הפתח הקט שנפער, לטובת השגת כספים ביומרת "פיצויים על עוגמת נפש". אל לנו לא לשכוח כי אף לא עוול בכפינו, אם כי מצידכם מדובר בשלילת יסוד החירות, היות ולא תמצא בכתובים איסור מעין "אל תעשן".

ניסיון להטמיע בי הרגלים מגונים ממרומי שנותיי יעלה בתוהו. ציבור הלא מעשנים יכול היה להמשיך לחיות חייו כדבעי כתמול שלשום, ולא לפצות פיו לשווא. קהל המעשנים ממשיך היה להתחשב בנשים הריוניות, קשישים וטף ובמקביל, ליהנות מלגימות האלכוהול המשתלבות כשתי וארג עם שאכטות ארוכות, חלקלקות ברגעי התייחדות שאין אח ורע להם.

המחלוקת הייתה מיושבת בקלות באמצעות חלוקת 'המוסדות הציבוריים', שאין המסבאות נמנות ביניהם, למעשנים ונון מעשנים, או אף הפרדת אגפים, כשם שהיה נהוג עד היום בו הכנסת החליטה לחשוף בורותה בפני הכל. אז תודה לך כנסת מחכימה. בהזדמנות, כשתתפני משאר האיוולות אותן את מבצעת השכם וערב, אלמדך "עשה ולא תעשה"-מהו? יהיה מהנה.

אהה, והקפה עלייך, הסיגריה עליי.

 

 

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש